informácie, mikroúvery

Náhradné plnenie

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je organiácia s počtom zamestnancov 20 a viac, povinná zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Ak firma nemôže zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, musí štátu ročne uhradiť odvod za každé takto nevytvorené pracovné miesto vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce za prvé tri štvrťroky za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Zákon umožňuje vyhúť sa povinnému odvodu tzv. Náhradným plnením.

V prípade, že potrebujete ušetriť svoje finančné prostriedky, využite služby v rámci náhradného plnenia.
To znamená, že štát vám umožní nahradiť si zamestnávateľskú povinnosť tým, že nakúpite produkty či služby od chránenej dielne. Náhradné plnenie však nehradíte v plnej výške odvodu, ale len vo výške 0,8 násobku, čo je 845,- €. Vyberte si z bohatej ponuky produktov fieriem ktoré sú chránenou dielňou, a preto vám môžu vystaviť 100% garantované potvrdenie na čerpanie náhradného plnenia.

Výhody chránenej dieľne pre každú firmu

Ak potrebujete krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky, pizza boxy, papierové krabičky, prípadne rôzne produkty ofsetovej tlače (letáky, reklamné katalógy, časopisy, papierové tašky, firemné a produktové brožúry, plagáty, kalendáre atď.), kontaktujte Tlačiareň Bardejov, ktorá je chránenou dieľnou už 16 rokov na trhu.

Nezabúdajte však, že náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup a úhradu našich produktov nenechávajte na poslednú chvíľu.

Pôžičky pre podnikateľov

Výhody úveru najväčšou výhodou je jednoduchý prístup podnikateľov k úveru, pričom žiadne poplatky sa neplatia vopred. Úver môže byť poskytnutý aj podnikateľom so záporným hospodárskym výsledkom (dôležitá je hodnota zábezpeky) Každá žiadosť je posudzovaná individuálne ,výška úveru závisí od bonity klienta – jeho ekonomickej situácie a kvality ponúkanej zábezpeky. K žiadosti o poskytnutie úveru nieČítať ďalej