informácie, mikroúvery

Pôžičky pre podnikateľov

Výhody úveru
najväčšou výhodou je jednoduchý prístup podnikateľov k úveru, pričom žiadne poplatky sa neplatia vopred.
Úver môže byť poskytnutý aj podnikateľom so záporným hospodárskym výsledkom (dôležitá je hodnota zábezpeky)
Každá žiadosť je posudzovaná individuálne ,výška úveru závisí od bonity klienta – jeho ekonomickej situácie a kvality ponúkanej zábezpeky.
K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok

 

Na poskytnutie pôžičky pre podnikateľov (mikropôžičiek) nieje právny nárok.

Odpovedať